upsonline-Bộ lưu điện

upsonline-Bộ lưu điện 1kva-2kva-3kva-5kva- 6kva-8kva-10kva-20kva

upsonline-Bộ lưu điện 1kva-2kva-3kva-5kva- 6kva-8kva-10kva-20kva sản phẩm chính hãng APC, SANTAK, SUNPAC, EATON, EMERSON ... Dòng sản phẩm true Online đảm bảo tính ổn định cao đối với nguồn điện cung cấp từ 1pha - 3pha cho Hệ thống CNTT: Máy chủ, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng- Thiết bị công nghiệp: Hệ thống điều khiển tự động- An ninh quốc phòng- Khoa học công nghệ: Máy xét nghiệm, máy đo điện tâm đồ- Tài chính, ngân hàng: Máy ATM, tổng đài, truyền hình, fax,...